W obecnych czasach prowadzenie działalności na bardzo konkurencyjnym rynku powinno opierać się na pełnej satysfakcji Klientów, bowiem w myśl powszechnej zasady marketingu jeden zadowolony Klient przyprowadzi do Państwa firmy kolejnych sześciu kupujących, a jeden niezadowolony sprawi, że jedenastu nigdy nie przyjdzie. Cykliczne badania satysfakcji i lojalności Klientów sprawią, że nie tylko uda się zatrzymać obecnych Klientów, ale również wpłyną na pozyskanie nowych.

Wszelkie badania satysfakcji i lojalności Klientów przygotowujemy w oparciu o dokładne rozpoznanie specyfiki naszych Zleceniodawców. Każdy projekt jest opracowywany i przygotowywany indywidualnie.

Przy realizacji badań SATYSFAKCJI I LOJALONOŚCI KLIENTÓW korzystamy z następujących metody badawczych:

  • PAPI (wywiad bezpośredni Paper and Pencil Interview)
  • CATI (wywiad telefoniczny Computer Assisted Telephone Interview )
  • CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy stron WWW Computer Assisted Web Interview)