BADANIA MYSTERY SHOPPING:

Badania MYSTERY SHOPPING są rodzajem badań pozwalającym na uzyskanie zarówno obiektywnych jak i subiektywnych informacji na temat jakości obsługi oraz zaangażowania pracowników w kontakcie z Klientem bezpośrednio w placówce, a także zbadanie przestrzegania standardów firmy przez pracowników. Pozyskane w badaniu MYSTERY SHOPPING informacje pozwalają na wyeliminowanie negatywnych aspektów obsługi Klienta, w efekcie doprowadzając do zwiększenia sprzedaży oraz pozytywnego postrzegania firmy przez Klientów.

Podczas realizacji audytu MYSTERY SHOPPING możemy zbadać następujące obszary:

 1. Powitanie, pożegnanie Klienta.
 2. Nawiązanie rozmowy.
 3. Zidentyfikowanie potrzeb, pokonywanie obiekcji.
 4. Zakup kontrolny, podczas którego badamy przebieg sprzedaży aktywnej.
 5. Wygląd i czystość placówki.
 6. Reprezentacyjność pracownika.
 7. Ocenę kompetencji miękkich pracownika.

BADANIA MYSTERY CALLING:

Badania MYSTERY CALLING są rodzajem badań pozwalającym na zbadaniu jakości obsługi Klienta przez telefon, co dokładnie się dzieje, kiedy Klient kontaktuje się z Państwa firmą przez telefon.

Podczas realizacji audytu MYSTERY CALLING możemy zbadać następujące obszary:

 1. Czas oczekiwania na obsługę.
 2. Wiedza merytoryczna pracownika.
 3. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, rozwiązania problemu.
 4. Reprezentacyjność firmy, przestrzeganie standardów firmy.
 5. Ocenę kompetencji miękkich pracownika.

BADANIA MYSTERY WEB:

Badania MYSTERY WEB są rodzajem badań pozwalającym na zbadanie jakości obsługi Klienta przez Internet, co dokładnie się dzieje, kiedy Klient korzysta z Państwa strony internetowej, podczas zamawiania produktu lub kiedy wysyła zapytanie drogą e-mailową.

Podczas realizacji audytu MYSTERY WEB możemy zbadać następujące obszary:

 1. Przejrzystość strony internetowej (łatwość znalezienia poszukiwanych przez Klienta informacji, złożenia zamówienia, wysłania pytania do działu Obsługi Klienta).
 2. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony pracownika, realizacji zamówienia.
 3. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, rozwiązania problemu.
 4. Przebieg obsługi (czy Klient uzyskał odpowiedź na zadane pytanie, czy proces płatności w przypadku zamówień był bezpieczny, czy zamówione produkty są dostarczone do Klienta we właściwym – uzgodnionym terminie).
 5. Ocena kompetencji miękkich pracownika.

BADANIA MYSTERY SHOPPING COMPETITION:

przeprowadzane osobiście, telefonicznie bądź przez internet badanie mające na celu zbadanie obsługi Klienta u konkurencji. Badania odbywają się w analogiczny sposób jak we własnej firmie. Dzięki temu badaniu możemy porównać się z innymi firmami oraz poznać najnowsze trendy, standardy w zakresie obsługi.

 

 

Materiały do badań przygotowywane są przez nas na miarę w oparciu o Państwa potrzeby. Każdy projekt jest opracowywany i przygotowywany indywidualnie pod kątem każdego Zleceniodawcy.

CERP Polska dostarcza wyniki badania w formie zestawień i raportów zgodnych z Państwa potrzebami. Zapewniamy:

Wspólne stworzenie kwestionariusza do badania.

Wykonanie badania we wskazanych przez Państwa lokalizacjach na terenie całego kraju.

Kontrolę przeprowadzą przeszkoleni audytorzy z ramienia CERP Polska.

Zakup kontrolny podczas audytu.

Przygotowanie raportu końcowego.

Raport w formie ustalonej na początku współpracy, tak, aby zawierał zestawienie odpowiadające Państwa potrzebom.

Konkurencyjne ceny.