Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją. Standardem przy analizie konkurencji jest stały monitoring cen na rynku, pozwoli nam na skuteczne reagowanie wobec działań konkurencji oraz konstruowanie trwałej i unikalnej przewagi. W dzisiejszych czasach zasoby te są niezbędne do budowania oraz tworzenia strategii przedsiębiorstwa.


W dobie kryzysu istotnym elementem także jest jakość obsługi klienta, która zapewnia utrzymać ciągłość zleceń i sprzedaży.

Jeden zadowolony klient...

...przyprowadzi do Twojej firmy kolejnych sześciu kupujących, a jeden niezadowolony sprawi, że jedenastu nigdy nie przyjdzie.